Mestringskurs for pårørende

Målgruppe:
Voksne som står nær en som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse eller et rusmisbruk.

Innhold i 3 samlinger

  • Å være pårørende - i ulike faser - over tid. Reaksjoner, belastninger og behov.
  • Hvordan utsettes pårørende for egen helsesvikt? Fokus på pårørendes egen helse og mestring.
  • Pårørendes kommunikasjon og samarbeid med helsevesenet og andre støttespillere.

Innledere vil være ansatte ved Pårørendesenteret og lærings- og mestringssenteret Helse Stavanger HF, samt pårørende med ulik erfaringsbakgrunn.

Tid: Nye kurs kommer. Er du interessert, ta kontakt på parorende@parorendesenteret.no
Vi tar imot påmeldinger på mail kontinuerlig. Så snart nye datoer er klare, legger vi dem ut.


Kort informasjon om kurset

Målet med kurset er å gi pårørende grunnleggende kunnskap om de utfordringer som er felles for pårørenderollen, samt ulike måter å mestre disse på. Vi setter fokus på pårørendes egne reaksjoner, og underviser om hvordan ulike belastninger kan utsette pårørende for egen helsesvikt.

Ulike mestringsteknikker fra «Mindful-Based Coping» er noe av det kursdeltakerne får kunnskap om på kurset.


Invitasjon til mestringsgruppe etter kurs

Alle som gjennomfører dette pårørendekurset får tilbud om å delta i en mestringsgruppe som møtes ukentlig over 5 uker. Mer informasjon om gruppen blir gitt på kurset.
Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om kurset pr e-post eller telefon!