Helsefremmende kurs for pårørende

Målet er å skape rom for refleksjon, mulighet for å samle krefter og oppnå mer balanse i livet. Å bli mer oppmerksom på egen helse og enkle justeringer du kan gjøre for å bedre denne. 

Kursdeltakerne vil få innføring i enkle helsefremmende verktøy og øvelser for egenomsorg og stressregulering. Det arbeides med mindfulness - oppmerksomhetstrening for å øke opplevelsen av mestring i vanskelige og belastende situasjoner som pårørende. Vi søker også å skape bevissthet om hvordan det vi tenker påvirker våre følelser og handlinger. Dette øver vi på i fellesskap og mellom kurssamlingene.

Kursdeltakerne kan, hvis ønskelig, dele de ulike erfaringene en har gjort med øvelsene mellom samlingene. Gjennom samtale omkring dette, kan en være til støtte og inspirasjon for hverandre.

Det er plass til inntil 8 deltakere, og det forventes at du deltar på alle 3 samlingene.

Kurset blir ledet av Susanne Falch, sykepleier m/ vid.utd i kognitiv terapi og mindfulness - oppmerksomhetstrening.

Påmelding

For påmelding send en e-post til parorende@parorendesenteret.no. Der skriver du i hvilken relasjon du er pårørende. Da vil du bli kontaktet med nærmere kursinformasjon.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon (51 53 11 11) eller e-post for mer informasjon om kurset.