Gruppe for de som lever nær personer med vedvarende sykdom

I denne gruppen treffes pårørende for å dele opplevelser og erfaringer fra hverdagen sammen med sin partner eller sitt familiemedlem. Dette er en åpen gruppe med mulighet for deling når antallet overstiger 8 medlemmer. Gruppen samles hver 2. til 3. måned. Den har en ansatt som leder gruppen.

Målsetningen til gruppen er å være en arena for bearbeiding og sosial støtte, og på den måten gi deltakerne et utgangspunkt for endring og vekst i rollen som pårørende.

For mer informasjon ta kontakt med inger@pårørendesenteret.no