Gruppe for og med erfaringsformidlere

Erfaringsformidlergruppen er en gruppe pårørende, med ulik tilknytning til Pårørendesenteret, som møtes for å dele og formidle egen erfaring.

Gruppen er åpen og dynamisk. Det vil si at medlemmene kobler seg på og av etter eget behov. Noen medlemmer blir i gruppen i flere år, mens andre er innom en kortere periode. To ansatte ved Pårørendesenteret og en pensjonert sosionom fungerer som gruppeledere.

Medlemmene bidrar inn i gruppen og i formidlingsarbeidet i tett samarbeid med de ansatte. Gruppen møtes på ettermiddagstid ca to ganger i semesteret. I tillegg til fellesskapet og den sosiale støtten gruppemøtene gir, kan medlemmene bidra inn i senterets virksomhet innen kvalitetssikring, videreutvikling, undervisnings- og opplysningsarbeid både internt og eksternt.

For mer informasjon ta kontakt med ingvil@pårørendesenteret.no