Fordypning i mestringsverktøy

Dato og tidspunkt: Nye datoer kommer.

Har du deltatt på Mestringskurs for pårørende og ønsker å få mer trening i å bruke de ulike verktøyene som ble introdusert på kurset?

Vi arrangerer fem samlinger med fordypning i disse mestringsverktøyene. Målet er å tilegne seg disse verktøyene til å gjøre gode handlingsvalg, håndtere stressreaksjoner, vanskelige tanker og følelser, og til å gjøre kommunikasjon i relasjoner.


Kurset går over fem tirsdager fra kl. 13.30 til 15.00.

 

Tema for de 5 samlingene:

  • Oppmerksomt nærvær – et stødig fundament
  • Sommerfuglmodellen – fortid, nå, fremtid
  • Bekymringsskuffene – å sortere bekymringer
  • Relasjonshåndtering – jeg i relasjon til andre
  • Kognitiv tenkning – få styr på tankekjør


Rammen for samlingene:

Oppmerksomhetstrening – Tema – Refleksjon og dialog – Hjemmeoppgave – Oppmerksomhetstrening.

Påmelding

For mer informasjon og påmelding, kontakt oss gjerne på parorende@parorendesenteret.no eller tlf. 51 53 11 11. Du kan også bruke kontaktskjemaet vårt.