Fordypning i mestringsverktøy

Dato og tidspunkt: Vi legger ut nye datoer for høstens kurs så snart de er klare.

Har du deltatt på Mestringskurs for pårørende og ønsker å få mer trening i å bruke de ulike verktøyene som ble introdusert på kurset?

Vi arrangerer fem samlinger med fordypning i disse mestringsverktøyene. Målet er å tilegne seg disse verktøyene til å gjøre gode handlingsvalg, håndtere stressreaksjoner, vanskelige tanker og følelser, og til å gjøre kommunikasjon i relasjoner.


Tema for de 5 samlingene:

  • Oppmerksomt nærvær – et stødig fundament

  • Sommerfuglmodellen – fortid, nå, fremtid
  • Bekymringsskuffene – å sortere bekymringer
  • Relasjonshåndtering – jeg i relasjon til andre
  • Kognitiv tenkning – få styr på tankekjør


Rammen for samlingene:

Oppmerksomhetstrening – Tema – Refleksjon og dialog – Hjemmeoppgave – Oppmerksomhetstrening.

Påmelding:

For påmelding send en e-post til parorende@parorendesenteret.no. Der skriver du i hvilken relasjon du er pårørende. Da vil du bli kontaktet med nærmere kurs-informasjon.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon ( 51 53 11 11 ) eller e-post for mer informasjon om kurset.