Samtaler, kurs og grupper

Vi har som utgangspunkt at alle pårørende er ulike og har sine egne unike erfaringer og behov.

Noen kjenner sterkt på behovet for å møte og dele erfaringer med andre i lignende situasjoner, mens andre trenger et rom for samtale med en fagperson om situasjonen sin.

Noen ønsker konkret informasjon om rettigheter og ulike hjelpetilbud, mens for andre er det viktig at noen kan lytte til, og reflektere sammen om opplevelser, tanker og følelser.

Disse behovene kan endre seg underveis for hver enkelt. Derfor ønsker vi å møte deg der du er og å ha varierte tilbud til deg som pårørende.

Individualsamtaler

På din første samtale her, legger vi vekt på at du skal få sette ord på din situasjon og opplevelse. Du presenterer hva du ønsker hjelp med. Sammen avtaler vi videre dialog. Noen kommer hit til kun en slik samtale, mens andre går til samtaler hos oss over lengre tid.

Vi kan også tilby samtaler på engelsk ved behov.

Familie/Parsamtaler

Noen ganger kan det være nyttig at hele familien kommer sammen for å drøfte hvordan dere best mulig kan leve med sykdom og sykdomsbelastninger. Vi kan legge til rette for slike samtaler her.

Kurs og grupper

Kurs

Helsefremmende kurs for pårørende

Kursdeltakerne vil få innføring i enkle helsefremmende verktøy og øvelser for egenomsorg og stressregulering.

Les mer

Kurs

Mestringskurs for pårørende

Dette kurset er for voksne pårørende som står nær en som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse eller et alkohol- eller rusproblem.

Les mer

Kurs

Fordypning i mestringsverktøy

Har du deltatt på Mestringskurs for pårørende og ønsker å få mer trening i å bruke de ulike verktøyene som ble introdusert på kurset?

Les mer

Kurs

Parkurs for pårørende

Dette er et kurs for dere som ønsker å ta vare på og styrke parforholdet, og som ønsker å bli mer bevisst deres rolle som pårørende.

Les mer

Gruppe

Ungdomsgruppe for pårørende

Står du nær noen som har dårlig fysisk eller psykisk helse, eller som sliter med rusavhengighet? Andre ungdommer har lignende erfaringer som deg.

Les mer

Gruppe

Erfaringsformidlergruppe

Erfaringsformidlergruppen er en gruppe pårørende, med ulik tilknytning til Senteret, som møtes for å dele og formidle egen erfaring.

Les mer

Gruppe

Gruppe for de som lever nær personer med vedvarende sykdom

Gruppen tar sikte på å være en arena for bearbeiding og sosial støtte, og på den måten gi deltakerne et utgangspunkt for endring og vekst i rollen som pårørende.

Les mer

Kurs

Latterworkshop

Hvordan kan vi le når vi har det vanskelig? Det er lett å le når vi har det bra, men når livet byr på utfordringer kommer ikke latteren så lett av seg selv.

Les mer

Pårørendesenteret.no

På Pårørendesenteret.no finner du kunnskap, tips og råd, og informasjon om hjelpetiltak. Les også om pårørendes rettighetser og andre pårørendes erfaringer.

Gå til nettsted

Pårørendeprogrammet.no

Ønsker du veiledning i ditt møte med pårørende? Her finner du nyttige tips, øvelser og fagfilmer som kan gi deg økt kunnskap og trygghet.

Gå til nettsted

Finn hjelp der du bor

På den nye landsdekkende nettsiden for pårørende har vi laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak i ditt nærområde. 

Prøv karttjenesten