FuelBox «For fagfolk - om pårørende»

I januar 2017 kom Helsedirektoratets Pårørendeveileder ut. Veilederen viser til hva som er anbefalt praksis i møte med pårørende.

FuelBox «For fagfolk – om pårørende» engasjerer og motiverer til slik praksis.

Den gode samtalen på boks

Pårørendesenteret har utviklet FuelBox «For fagfolk – om pårørende» i samarbeid med FuelIt.
Boksen inneholder 171 åpne spørsmål, fordelt på 9 kategorier.
Spørsmålene skal igangsette gode samtaler og refleksjoner mellom fagfolk.
 

Gjennom deling og læring utforsker vi sammen hvordan
vi møter pårørende, som fagpersoner og som medmennesker

Innhold i FuelBoxen:

Kategoriene i boksen tar utgangspunkt i de seks hovedkapitlene i Helsedirektoratets pårørendeveileder:
  • Helseforetak og kommuners plikter
  • Hvem er de pårørende?
  • Involvere pårørende
  • Informere og støtte barn og unge
  • Støtte familie og andre pårørende
  • Etiske dilemmaer

I tillegg har vi lagt til disse kategoriene:
  • Meg som menneske og kollega
  • Meg i møte med pårørende
  • Gode spørsmål i møte med pårørende

Hvordan kjøpe boksen:

FuelBox «For fagfolk - om pårørende» bestilles her.

​Pris: 1.299,- pluss porto (rabatt ved kjøp av flere).
​Overskudd av salg går til inntekt for Stiftelsen Pårørendesenteret.
Fuelbox%20(duplicate%202019_02_19-14_00_30)

Pårørendesenteret.no

På Pårørendesenteret.no finner du kunnskap, tips og råd, og informasjon om hjelpetiltak. Les også om pårørendes rettighetser og andre pårørendes erfaringer.

Gå til nettsted

Pårørendeprogrammet.no

Ønsker du veiledning i ditt møte med pårørende? Her finner du nyttige tips, øvelser og fagfilmer som kan gi deg økt kunnskap og trygghet.

Gå til nettsted

Finn hjelp der du bor

På den nye landsdekkende nettsiden for pårørende har vi laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak i ditt nærområde. 

Prøv karttjenesten