Mestringsgruppe for pårørende

Dato: ​Tirsdagene 26. mars, 2., 9., 23. og 30. april
Tidspunkt: 13.30 - 15.00
Illustrasjonsbilde
​Målgruppe
Dette er en gruppe som tilbys til alle som har gjennomført mestringskurset.

Målsetting med gruppen er å øke opplevelsen av mestring i vanskelige og belastende situasjoner som pårørende.

Gruppen vil på videre på det en har lært i mestringskurset. En får innføring i noen enkle oppmerksomhetsøvelser og mestringsteknikker som en øver på i fellesskap og mellom gruppemøtene.

Sentralt i øvelsene er hvordan en kan bruke bevisst oppmerksomhet som redskap til å gjøre gode handlingsvalg, håndtere stressreaksjoner, vanskelige tanker og følelser, og kommunikasjon i relasjoner bedre.

Det vil være 6 – 8 deltagere i gruppen.

Gruppedeltagerne deler de ulike erfaringene en har gjort med øvelsene mellom gruppemøtene, og gjennom samtale omkring dette, kan en være til støtte og inspirasjon for hverandre.

Ta kontakt via mail om du ønsker mer informasjon om mestringsgruppen og ønsker å få et tilbud om det.

Påmelding

Påmelding skjer ved at du fyller ut og leverer inn påmeldingsslipp som du vil få av kursleder i løpet av mestringskurset. Om du av en eller annen grunn ikke har fått ordnet det kan du fylle ut kontaktskjema her Kontakt og oppgi ditt ønske i kommentarfeltet, så tar vi kontakt med deg.