Helsefremmende kurs for pårørende

Dato: Torsdagene 10., 17. og 24. januar
Tidspunkt: 13.30 – 15.00
Illustrasjonsbilde
Målet er å skape rom for refleksjon, mulighet for å samle krefter og oppnå mer balanse i livet. Å bli mer oppmerksom på egen helse og enkle justeringer du kan gjøre for å bedre denne. 

Kursdeltakerne vil få innføring i enkle helsefremmende verktøy og øvelser for egenomsorg og stressregulering. Det arbeides med mindfulness - oppmerksomhetstrening for å øke opplevelsen av mestring i vanskelige og belastende situasjoner som pårørende. Vi søker også å skape bevissthet om hvordan det vi tenker påvirker våre følelser og handlinger. Dette øver vi på i fellesskap og mellom kurssamlingene.

Kursdeltakerne kan, hvis ønskelig, dele de ulike erfaringene en har gjort med øvelsene mellom samlingene. Gjennom samtale omkring dette, kan en være til støtte og inspirasjon for hverandre.

Det er plass til inntil 8 deltakere, og det forventes at du deltar på alle 3 samlingene.

Kurset blir ledet av Susanne Falch, sykepleier m/ vid.utd i kognitiv terapi og mindfulness - oppmerksomhetstrening.

Påmelding

Påmelding skjer ved at du fyller ut kontaktskjemaet her Kontakt. Der skriver du i hvilken relasjon du er pårørende. Da vil du bli kontaktet med nærmere kurs-informasjon.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om kurset pr mail eller telefon!
Vaisenhusgaten 39, 4012 Stavanger  |  Tlf: 51 53 11 11  |  Epost: parorende@parorendesenteret.no  |  © 2016