Barn og unge

Vi ønsker å ta barn og unge på alvor, gi dem aksept og anerkjennelse for deres ulike reaksjoner. Barna og de unge skal bli sett og hørt, og få den informasjon, støtte og hjelp de har behov for.
 

Ulike samtaletilbud til barn og unge

Individuelle samtaler med barn : Vi tilbyr samtaler med barn og unge som lever i familier med sykdomsbelastninger. Barn under 18 år kan komme til samtale sammen med foreldrene, eller vi kan avtale med foreldrene at de skal få tilbud om en samtale alene. 

Barnefokuserte familiesamtaler: Ofte kan det være nyttig med familiesamtaler som setter fokus på barnets eller ungdommens opplevelse. Barnefokuserte familiesamtaler skal bidra til at barnas perspektiv får økt oppmerksomhet, og at hele familien blir bedre i stand til å ivareta barnets behov.

Foreldreveiledning: Vi ønsker å være lett tilgjengelige for foreldre som ønsker støtte og veiledning i sin rolle som foreldre når det er sykdom eller alkohol- eller rusavhengighet i familien. Foreldre kan komme hver for seg, eller sammen.

NETTRESSURSER FOR BARN OG UNGE
Kors på halsen - Røde Kors
Morild - nettjeneste for barn og unge
Oversikt fra Barns Beste - nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

 

Gruppetilbud for barn

I en gruppe kan barn og unge få et sted de kan dele opplevelser og erfaringer med andre i tilsvarende situasjon. De får relevant kunnskap, støtte og hjelp i egen situasjon.

Vi har eget gruppetilbud til unge i alderen 14 -16 år. 

Vi anbefaler også disse gruppetilbudene for barn og ungdom: 
Grupper for barn og unge som pårørende - Stavanger kommune
Barnegruppe - NKS Veiledningssenter - Sandnes
Grupper - barn og ungdom - NKS Veiledningssenter - Haugesund

 

Er du bekymret for et barn?

Vi anbefaler alle voksne som er bekymret for et barn som lever med andres alkohol/rusavhengighet, psykiske lidelser eller annen sykdom i familien å dele sin bekymring med noen du kjenner eller noen i hjelpeapparatet.

​Du kan ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf 116111, se hjemmeside: Alarmtelefonen for barn og unge
Du kan også drøfte din bekymring med en anonym telefonsamtale med barneverntjenesten i kommunen barnet bor i.

Pårørendesenteret.no

På Pårørendesenteret.no finner du kunnskap, tips og råd, og informasjon om hjelpetiltak. Les også om pårørendes rettighetser og andre pårørendes erfaringer.

Gå til nettsted

Pårørendeprogrammet.no

Ønsker du veiledning i ditt møte med pårørende? Her finner du nyttige tips, øvelser og fagfilmer som kan gi deg økt kunnskap og trygghet.

Gå til nettsted

Finn hjelp der du bor

På den nye landsdekkende nettsiden for pårørende har vi laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak i ditt nærområde. 

Prøv karttjenesten
Vaisenhusgaten 39, 4012 Stavanger  |  Tlf: 51 53 11 11  |  Epost: parorende@parorendesenteret.no  |  © 2016